Kontrola dostępu

Kontrola dostępu to najczęściej wdrażany system bezpieczeństwa pozwalający na ograniczenie dostępu do poszczególnych pomieszczeń i stref obiektu wraz z wizualizacją stanów zagrożenia. Może współpracować z Systemami Rejestracji Czasu Pracy /wspólny czytnik/ oraz innymi systemami bezpieczeństwa.